Een visie op uw toekomst

Brandverzekering

Dit zijn de algemene verzekering die elke particulier nodig heeft om zoveel mogelijk risico’s af te dekken zoals:

Inboedelverzekering: Deze verzekerd de schade die men aan de inboedel(of huisraad) kan oplopen.

opstalverzekering:Deze verzekering dekt de schade die het huis op kan lopen, hier horen natuurlijk verschillende soorten dekkingen voor zoals uitgebreid,extra uitgebreid en alle buitenkomende onheilen(“all risk”). Met de standaard uitsluitingen.

reisverzekering: dit is een verzekering tegen schade die wordt opgelopen tijdens reizen. Doorgaans dekt een reisverzekering alleen vakanties, dus geen zakenreizen.

Heeft u vragen over dit soort verzekeringen ?

We zijn maar 1 telefoontje verder.!!

 

 

Schademelding


mening