Een visie op uw toekomst

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is in Nederland een verzekering voor zelfstandig ondernemers die de verzekerde (de ondernemer) voorziet in een periodieke uitkering bij ziekte of invaliditeit. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een schadeverzekering. Dit heeft tot gevolg dat de verzekerde er als gevolg van een schade uitkering niet op vooruit mag gaan.

Meer informatie ?  Neem contact op en maak direct een afspraak.

Schademelding


mening