Een visie op uw toekomst

tientallen gemeenten stoppen met starterslening

Let op !!!

Starters op de woningmarkt staan er steeds vaker alleen voor. De afgelopen maanden besloten tientallen gemeenten te stoppen met het verstrekken van Startersleningen. Eerder al zette het rijk zijn bijdrage stop. Daardoor kunnen veel starters tienduizenden euro’s minder lenen.

Begin 2013 reserveerde minister Blok van Wonen 50 miljoen euro voor de Starterslening. Sindsdien werd iedere lening door het rijk gefinancierd en de andere helft door gemeente en eventueel provincie. Ongeveer 13.000 starters maakten sinds 2013 van de regeling gebruik om een huis te kopen, berekende het Economisch Instituut voor de Bouw eerder dit jaar.

Jonge kopers maken aanspraak op de lening als ze bij de bank niet genoeg kunnen lenen om het huis van hun keuze te kopen. De lening heeft gunstige voorwaarden.

Steun
Op 1 mei waren de 50 miljoen euro van het rijk echter op. Sindsdien moeten gemeenten het alleen bekostigen, eventueel met steun van de provincie. In die paar maanden tijd hebben al 30 gemeenten besloten geen leningen meer te verstrekken. ,,We verwachten dat van de 300 gemeenten die voorheen de Starterslening uitgaven, aan het eind van dit jaar nog de helft over is,” zegt een woordvoerster van stimuleringsfonds SVn, dat de leningen namens de overheid verstrekt.

Maxime Verhagen, voorman van Bouwend Nederland, riep het kabinet eerder deze week op weer geld in het starterspotje te storten. Critici stellen juist dat dit soort constructies alleen maar prijsopdrijvend werkt.

De SVn-woordvoerster wijst er op dat het vooral de ‘sterke’ woningmarktregio’s zijn die afhaken. ,,Je kunt in Nederland eigenlijk niet spreken van één woningmarkt. In de regio’s waar de groei achterblijft zien we gemeenten nieuw budget vrijmaken of zelfs starten met de Starterslening. Zo zijn bijvoorbeeld Terschelling en Oldebroek onlangs gestart.”

GEEN STARTERSLENING
Dordrecht

,,Bij ons in Dordt hebben we bij voorbaat al getwijfeld of we de Starterslening wel in moesten voeren,” zegt beleidsmedewerker Wim van den Engel. ,,De koopwoningen zijn hier redelijk goedkoop, onder meer omdat er veel corporatiewoningen verkocht worden. Vanaf een ton kun je al een appartement kopen. Toen het rijk een paar jaar geleden ging bijdragen, zijn we toch overstag gegaan. Uiteindelijk zijn hier slechts negen leningen verstrekt. Dat is op een stad van 118.000 inwoners niet veel. Dat komt ook door de vorm die we gekozen hadden, waarbij ook de verkoper een deel van de kosten moest ophoesten. Nu zijn we ermee gestopt. Ik kan me voorstellen dat zo’n instrument in steden als Leiden en Utrecht wel nodig is, maar bij ons op dit moment niet.”

WEL STARTERSLENING
Den Bosch

,,Wij maken ons in onze stad zorgen over de positie van jongeren op de koopmarkt,” zegt Erik Logister, wethouder in Den Bosch. ,,De prijzen stijgen hier best hard. Dat maakt het voor sommige groepen moeilijk om een huis te kopen. We hebben daarom besloten door te gaan met de Starterslening. Wel op kleinere schaal, er is nu vier ton beschikbaar. Dat betekent dat we 20 a 25 kopers kunnen helpen. Niet veel inderdaad. Wij zouden het daarom toejuichen wanneer het rijk weer gaat bijdragen aan de startersleningen. Omdat we maar een beperkt budget hebben, zetten we het in voor een specifieke groep: mensen die als collectief woningen willen bouwen. De starterslening kan dan het verschil maken tussen wel of niet doorgaan van het project.”

Schademelding


mening