Een visie op uw toekomst

Links

 

 

Informatie over de AVG en wat wij met uw gegevens doen vind u onder downloads

Voor particulieren

www.afm.nl

De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren.

www.bkr.nl
Bureau Krediet Registratie, kortweg BKR, houdt een centraal register bij van kredietverplichtingen in Nederland. Hebt u bijvoorbeeld een creditcard of een winkelpas, dan staat dit vermeld in de centrale kredietregistratie. BKR legt alle gegevens zorgvuldig vast en beheert het bestand.

www.geschillencommissie.nl

Op deze site vindt u gedetailleerde informatie over vele geschillencommissies.

www.gezondheidsplein.nl
Alles over gezondheid op internet overzichtelijk bij elkaar gebracht. Je kunt hier terecht voor een deskundig advies, een handige tip of voor het uitwisselen van emoties met anderen.

www.ministeries.nl
Overzichtspagina van alle ministeries.

www.nhg.nl
Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft als doelstelling een eigen huis voor meer mensen mogelijk te maken. Op deze site treft u hier meer informatie over aan.

www.nibud.nl
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) is een onafhankelijke stichting die het budgetteren propageert als hulpmiddel om de inkomsten en uitgaven binnen een particulier huishouden op elkaar af te stemmen, ook op langere termijn. Doel hiervan is het bevorderen van het welzijn van dat huishouden.

www.notaris.nl
Alles over notarisaangelegenheden.

www.notaristarieven.nl
Vergelijk de notaristarieven van alle notarissen in Nederland.

www.overheid.nl
Hier kunt u nagaan bij welke overheid u moet zijn.

www.pensioenkijker.nl
De Stichting Pensioenkijker.nl wil het pensioenbewustzijn van de Nederlander vergroten.

www.politiekeurmerk.nl
Informatieve site over het Politiekeurmerk Veilig Wonen, de maatstaf voor veilig wonen.

www.rijksoverheid.nl
Site van de Rijksvoorlichtingsdienst.

www.rdw.nl
De RDW vormt dé schakel tussen particulieren, branche en overheid als het gaat om voertuigen en rijbewijzen.

www.stichtingart.nl
Op deze site vindt u informatie over diefstalpreventie van tweewielers.

www.verliesverwerken.nl
De Landelijke Stichting Rouwbegeleiding (LSR) is er op gericht, degene die rouwt na verlies van een dierbare te ondersteunen. Activiteiten van de LSR leveren een bijdrage aan ondersteuning van nabestaanden in het rouwproces.

http://www.kifid.nl/

Het onpartijdige instituut voor klachten van consumenten richting financieel gerelateerde zaken

Voor ondernemers

www.belastingdienst.nl

U vindt hier alle ins en outs over ons belastingstelsel met betrekking tot de ondernemer en de onderneming.

www.cbs.nl
De site van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

www.cpb.nl
Centraal Planbureau.

www.dnb.nl
De Nederlandsche Bank.

www.ecp.nl
ECP.NL, het platform voor elektronisch zakendoen, agendeert relevante vraagstukken op het gebied van elektronisch zakendoen en faciliteert de uitwerking daarvan vanuit haar neutrale positie tussen markt en beleid.

www.fd.nl

Het Financieel Dagblad.

www.kvk.nl
De site van de Kamer van Koophandel met veel nuttige informatie, nieuws en online toegang tot het handelsregister.

www.ministeries.nl
Overzichtspagina van alle ministeries.

www.pensioenkijker.nl

Nieuwe wettelijke regels rond vut en prepensioen.

www.rijksoverheid.nl

Site van de Rijksvoorlichtingsdienst.

www.rie.nl
RisicoInventarisatie & Evaluatie.

www.ser.nl
De SER adviseert de regering en het parlement over de hoofdlijnen van het te voeren sociaal-economisch beleid. Daarnaast is de SER belast met bestuurlijke en toezichthoudende taken.

www.staatscourant.nl
De Staatscourant online.

www.strijdigeregels.nl
Meldpunt Strijdige Regels.

www.uwv.nl
Uitvoering Werknemersverzekeringen, kortweg UWV. UWV telt ruim 20.000 medewerkers. Overal in het land zijn regiokantoren.

www.vng.nl
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

www.vno-ncw.nl
VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW behartigt zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven.

Schademelding


mening